top of page

Japonų kalba

Updated: Jul 30, 2023

Japonų kalba yra Uralo-Altajaus šeimos grupės kalba, kuria šiuo metu kalba apie 130 mil. žmonių pasaulyje. Nepaisant jos šiuolaikinės reikšmės kaip devintosios populiariausiai šnekamosios kalbos pasaulyje, japonų kalba turi prieštaringą kilmės istoriją, kurią mokslininkai vis dar svarsto ir bando iššifruoti.

Šiuo metu, ankstyviausiai žinomas prototipinis Japonijos tautos įrodymas siekia trečią amžių. Šie anksyvieji Kinijos raštai apibūdina Japonijos genties bendrėjimą valdant Yamato Klanui.

Šimtmečius kinai, korėjiečiai ir portugalai turėjo didelės įtakos japonų kalbos vystimuisi ir jos istorijai, kuri laisvai gali būti sksirtoma į:

Senąją japonų kalbą, iki 1000 m., Viduriniąją japonų kalbą, nuo 1000 m. iki 1700 m., Šiuolaikinę japonų kalbą, nuo 1700 m. iki šių dienų.

Per šiuos periodus, labiausiai pastebimi pasikeitimai japonų kalbos istorijoje buvo užsienietiškų žodžių adaptacija, pasikeitimai tarime ir balsių sumažėjimas (nuo 8 iki 5).


Senoji japonų kalba

Didžioji dalis diskusijų, supančių japonų kalbos istoriją, apima Senosios japonų kalbos šaknų kilmę raštiškais įrašais. Tačiau 5a. sąveika tarp Japonijos Yamato lyderių, Kinijos Han vadovų ir Korėjos lyderių pristatė keletą naujų įtakos šaltinių japonų kalbai ir kultūrai. Be naujų meno stilių ir Budizmo, japonų kultūra pirmą karta susipažino su rašto sistema. Pirmoji rašymo sistema buvo pagrįsta kinų kanji, kinų simboliniu raštu, kuris reprezentavo žodžius. Pirmieji japoniški tekstai Kojiki ir Nihon Shoki buvo parašyti naudojant šią sistemą. Šis pagrindinis momentas Japonijos kalbos istorijoje dar jaučiamas ir šiandien, nes 40% šiuolaikinių japonijos simbolių yra grįsti kiniškais kanji. Netrukus po to kai japonai priėmė kinų rašymo sistemą, jie ją pakeitė ir padarė ją kaip savo:

Budistų vienuoliai sukūrė stenografinius raštus 6a.

Heian Rūmų damos pasiūlė poetinį raštą lieteratūriniam rašymui 7a.


Vidurinioji japonų kalba

Šimtmečiams bėgant, rašytinė japonų kalba tapo labiau standartizuota, o šnekamoji tapo įvairesnė ir dialektiška. Šis šnekamosios japonų kalbos susikaldymas didžiaja dalimi buvo dėl vietinio kultūrionio pasididžiavimo ir regioninių niuansų. Su standartine rašytine kalbos forma, dauguma Japonijos genčių pripažino savo šnekamąją kalbą kaip būdą, atspindėti savą unikalų balsą. Kai šalies sostinė 1292m., buvo perkelta iš Heian Kyo (šių laikų Kioto) į Kamakurą (šių laikų Tokijus), Tokijo dialektas tapo šnekamosios kalbos standartu.

Kitas pagrindinis punktas Japonijos kalbos istorijoje įvyko 16 a. pabaigoje, kai kontaktas su portugalų atnešta krikščionybe, technologija ir lingvistiniais pasikeitimais Japonijoje. Kartu su supažindindami su kilnojamojo tipo raidėmis ir spausdinimu, portugalai tai pat surinko patį pirmąjį japonų kalbos žodyną. Portugalų kalbos darytos įtakos pasekmės matosi esančiuose šiuolaikiniuose žodžiuose kaip pan (duona iš portugalų kalbos pao) ir arigatou (ačiū iš portugalų kalbos obrigado).


Šiuolaikinė japonų kalba


Po šių dramatiškų pokyčių japonų kalboje, Japonija didžiaja dalimi liko uždara nuo užsienio kalbų įtakos dar 200 metų – iki kol Amerikos laivyno admirolas Peris 1868 m., išdrįso nuvykti į Japoniją. Tuo metu admirolas Peris ketino pasidalinti technologia ir paskatinti ekonominį lenktyniavimą su kitom Azijos šalimis. Tačiau jo įtaka turėjo daug didesnį poveikį, kadangi anglų ir kitos Vakarų kalbos supažindino japonų kalbą su naujais žodžiais ir lingvistinėmis įpatybėmis.

Šiandien, Japonijos vyriausybė griežtai reguliuoja japonų kalbos pasikeitimus. Taip pat nustatyta, kad vaikai turi išmokti 2000 japoniškų hieroglifų, prieš vidurinės mokyklos baigimą.

 5 views0 comments

Comments


bottom of page